Aankoop van een verzamelstraat + afwerkgroep

Door de aankoop van deze verzamelmachine MKW met afwerkgroep zullen we nu brochures van 52 bladzijden in één beweging kunnen afwerken met platte en ook met omeganieten.

Door de bijgeleverde optie is het ook mogelijk kalenders door het plat aan de kop te nieten en manueel een 13e en 14e katern bij te voegen in één passage.